Olulised mõtteprotsessid malemängu taga

Male on mõttemäng. Nii mõneski mõttes erineb malemäng teistest spordialadest, kuna mitte keegi ei pea kuhugi jooksma, palli kinni püüdma, ega kiiresti ujuma hakkama. Sellegipoolest peetakse malet spordiks: ajuspordiks! Sul peab olema strateegia (spordioskused), treenitus (spordi regulaarne harrastamine) ja arendatud aju (treenitud lihased). Malemängus paremaks saamisel on oluline mõista, millised mõtteprotsessid peituvad malemängu pealispinna all. See mäng on midagi palju enamat lihtsalt käikude tegemisest. Loe järgnev blogipostitus läbi, et kognitiivseid protsesse paremini mõista ja järgmine kord malelaua taga hoogsamalt vastasele pihta panna!

Inimesed unustavad tihti ära, et aju on täpselt samasugune “lihas” nagu biitseps, triitseps või rinnalihased. Vahe on selles, et aju treenimiseks peame kasutama teistsuguseid treeningvahendeid ja -ülesandeid. Kui lihaste jaoks piisab kangist, raskustest ja kordustest, siis aju jaoks on vaja keerulisi, nutti nõudvaid ülesandeid, mis aja möödudes aina keerulisemaks muutuvad. Professionaalsed treenerid räägivad, et kogu aeg ainult madalate raskustega lihaseid treenides on keeruline atleetlikku ja väliselt säravat füüsist saavutada. Sarnane lugu on ajugümnastikaga. Malemängijad peavad lisaks oma meelishobile treenima enda aju teiste vahendite abil.

Mõned head malemängijad kasutavad arendamiseks sudokusid ja ristsõnu, teised jällegi tunnistavad, et nende jaoks töötab kõige paremini keeruliste akadeemiliste tekstide lugemine. Üldjuhul pole tähtis konkreetse tegevuse sisu, vaid subjektiivne tunne: kui väga ma tunnen, et see mulle vaimselt pinget pakub? Eitava vastuse korral on kasulik tõsta panuseid ja panna end proovile raskemate ülesannetega.

Aju keeruliste ülesannetega pommitamine on ainult üks viis, kuidas muutuda paremaks maletajaks. Leitakse, et üks kõige olulisemaid viise on oma analüüsimise ja kriitilise mõtlemise oskuste arendamine. Analüüsioskus on vajalik, sest hea maletaja peab mõistma ette vastase käike ja sellele vastavalt oma mängu valikuid tehes reageerima. Mitte mingit mõtet pole olla maletaja, kes ei vaata vähemalt 2-3 käiku ette. Malemängu puhul on tähtis järgnev mõttemuster: iga käik pole mitte passiivne reaktsioon, vaid proaktiivne samm. Passiivset reaktsiooni võib kohaldada algaja mängija, kes ei oska kogenud maletajatele kohaseid käike veel teha.

Kalkuleerimine on samuti maletajatele omane mõttemuster, mis aja jooksul aina paremaks muutub ja küpsemaks saab. Malemängu käigus on vaja pidevalt teha kalkulatsioone ja kuigi see võib nii kõlada, siis ei tähenda see aritmeetiliste rehkenduste tegemist. Tegelikult on vajalik mõelda, millise tõenäosusega vastane teatavaid käike võib teha. Selle juures aitab otsustamisele kaasa eelnev mängupagas, vastase tundmise ja tüüpiliste kognitiivsete protsesside mõistmine. Just sellepärast pannakse kõikide tuntud malemängijate eelnevad mängud detailsete seletustega veebisaitidele üles. Niiviisi on võimalik kõikidel, ka algajatel mängijatel, mõista paremini mõttelisi konstruktsioone võitjaks osutunud mängustrateegiate puhul

Suur osa meie õppimisest toimub alateadlikult, mistõttu tasub toita oma alateadvust pidevalt uue ja kasuliku informatsiooniga. Näiteks tasub mängida arvuti vastu malet, sest see tegevus esitab pidevalt väljakutseid ja alati on võimalik tõsta arvuti kui vastase keerukuse taset. Iga üksiku mänguga täieneb mõistuse tasemel kogemustepagas ja hiljem saab neid kogutud teadmisi alateadvuslikul tasemel rakendada. Pealegi toimib see teadvuslikul tasemel sarnasel moel. Kui me oleme teadlikud sellest, et oleme suurel määral arvuti vastu palju matše pidanud, siis annab see meile mängijatena täiendavat enesekindlust.

Taktikate ise välja mõtlemine on samuti oluline mõtteprotsess, mille vajalikkust ei tohiks alahinnata. Muidugi on kirjutatud heade taktikate kohta loendamatu hulk raamatuid, blogipostitusi ja õppematerjale, kuid mitte miski ei asenda nullist just iseenda jaoks välja mõeldud taktikat. “Põlve peal tehtud” strateegiate rakendamine võib vastast ootamatult üllatada, kuna ta pole taolist käikude mustrit enne mitte kuskil kohanud. Parimal juhul võib see teda isegi mentaalselt rivist välja lüüa ja ta võib hakata tegema lohakusvigu, sest niivõrd suur hulk vastase vaimsetest ressurssidest läheb sinu käikude tagaplaani dešifreerimiseks.