Male imiteerib elu: see on tõsi!

Male pole lihtsalt juhuslikult muutunud mänguks, mida eelistavad harrastada keskmisest intelligentsemad inimesed. Nimelt väidavad mõned filosoofid, et malemäng imiteerib strukturaalsel tasandil elu ja meid ümbritsevat reaalsust. Kuigi sellise väitega ei pruugi kõik nõus olla, siis saab julgelt välja tuua erinevaid viise, kuidas see tõesti sulaselge tõsi on. Selles blogipostituses saad teada, millisel moel male ikkagi meid ümbritsevat keskkonda, sotsiaalset struktuuri, võimu ja elu matkib.

Oluliste otsuste tegemine

Me peame elus tegema otsuseid, millest võib sõltuda väga palju. Mõnikord saavad meie tehtud otsustest alguse suured võidud, aga teinekord jällegi kohutavad kaotused. Meie otsuste sisu ja suund sõltub meie oskustest. Ka elus hakkama saamiseks on vaja erinevaid oskuseid, alates viisakusest ja keelte tundmisest, kuni enesekindluse ja objektiivse maailmavaateni. Selle koha pealt imiteerib male suurepäraselt elu, kuivõrd nii elus kui ka malemängus on vahel väikestel otsustel väga suured tagajärjed, mis eksponentsiaalselt kasvama hakkavad.

Võimuküsimused

Malemängus on mõned teistest võimsamad ja omavad seetõttu rohkem võimu. Meistrivõistlustel vaadatakse alt üles nende suhtes, kes on suutnud palju mänge hästi lõpetada ja seetõttu tippude hulka kuuluma hakata. Ka tavaelus keerleb suur osa küsimustest võimu omamise ümber. Hierarhiad ja võimusuhted jõuavad nii töö- kui kooliellu ning mängivad olulist rolli isegi paarisuhetes. Kõik tahavad rohkem võimu omada ja selle omandamise käigus võimalikult vähe ressursse kulutada. See pole alati aga sugugi võimalik, mistõttu hakkavad toimuma kummalised nähtused. Kui päriselus on selleks korruptsioon, siis malemängus on selleks salakavalad strateegiad ja ehmatavad võtted, millega on välja tulnud malemaailmas troonivad tippmängijad.

Mängulisus on kõikjal

Nii mõnedki inimesed võtavad elu puhtalt mänguna ja ei omista liigseid tähendusi igapäevaselt tehtud otsustele. Loomulikult on objektiivselt vaadates nendel otsustel siiski drastilised tagajärjed, ent inimesed ise keelduvad neid sellisel moel tõlgendamast. Hoopistükkis hakatakse õigustama ja ütlema, et need on lihtsalt pealiskaudsed asjad ning elus mängivad tegelikult muud asjad palju tähtsamat rolli. Sellega võib nõustuda või mitte, aga igal juhul on elu ja malemäng mõlemad mängulised keskkonnad. Kuigi malemängu pluss on see, et selles keskkonnas pole väga suure tõenäosusega võimalik lõpetada valesid valikuid tehes surnuna, aga päriselus on see isegi päris tõenäoline.

Televiisoriga sarnane dilemma

Kusjuures paljud filosoofid on arutlenud täpselt sama küsimuse üle televisiooni kontekstis, kuid erinevalt malemängust on olnud side lahtine. Põhiline küsimus on seisnenud järgnevas: kas elu imiteerib televisiooni või televisioon imiteerib elu? Mõned väidavad, et me võtame kõike televisioonist üle, kui teised jällegi, et televisioonis on kujutatud ainult seda, mis juba reaalelus eksisteerib. Õnneks ei pea malemängust rääkides sellisel moel aju krussi ajama. Selge on see, et male imiteerib nii mitmeski mõttes elu ja see pole ainult kuiv teooria paberil.