Malemängu õpetamise alustalad

Kuidas õpetada malemängu teistele, kes on huvitatud selle legendaarse mõttespordi omandamisest? Mõned õpetamise juured ei muutu absoluutselt erinevate alade puhul, ent teised on jällegi väga konkreetse valdkonna põhised. Järgnevalt vaatame mõlemast kategooriast pärinevaid soovitusi ja põhimõtteid, mis aitavad paremaini ning kergemini kaaslastele malemängu selgeks õpetada.

Jää entusiastlikuks

Entusiasm on nakkav! Liiga palju on maailmas maleõpetajaid, kellel puudub vastav kirg ja nad teevad seda lihtsalt raha teenimiseks või muude võimaluste puudumisel. Tõeliselt hea õpetamine hakkab pihta õpetaja enda kirest, huvist ja entusiastlikust vaatest malemängu vastu. Vastasel juhul on tulemus keskpärane. Mõnikord pannakse lapsi maleringidesse, kus puudub igasugune kirglik õhkkond mängu vastu. Selle tulemusel väljuvad malekoolist õpilased, kes ei tunne sügavamat huvi malemängu saladuste vastu, vaid pigem teevad järgmiseid samme kohusetundest, kuna “miks muidu ma seal siis käisin”. Eksperdid usuvad, et kirg malemängu vastu ei pruugi olla midagi, mis on ilmtingimata kaasa sündinud. Madalama tasemega õpetajad saavad ise paremaks muutuda ja endas värsket, uut huvi selle mõttemängu vastu tekitada. Peatselt kandub see õpilastesse üle, mille tulemusel tekkivad palju parema tasemega malelaudade vallutajad. Pealegi võib algajaid maletajaid hirmutada liialt tõsine ja formaalne õhkkond, mis pigem tekitab pingeid ja ei lase uusi teadmisi vabas õhkkonnas vastu võtta.

Jaga iga õppetund mitmeks osaks

Uuringud on näidanud, et inimesed omandavad uusi teadmisi kergemini, kui need “suupärasteks” tükkideks jagada. Malemängu puhul tähendab see ühe tunni jagamist kolmeks või enamaks osaks. Ühes on võimalik arutada õpilase pikaajalist arengut, teises kontsentreeruda kindlatele taktikatele ja kolmandas lihtsalt harjutada vabamängu. See on õpilasele kõvasti vähem stressi valmistav, sest ta näeb, et tund koosneb kindlatest osadest ning miski pole liiga üle mõistuse käiv. Samuti tasub kõiki neid osasid täiendada tagasisidestamisega. Ideaalis toimub tagasiside mõlemapoolselt. Nii õpilane kui õpetaja saavad anda teineteise oskustele tagasisidet. Näiteks õpilane võib rääkida sellest, kuivõrd mugavalt või hästi tunneb ta end maletunnis ja mida ta sooviks selle juures paremaks muuta. Õpetaja saab seevastu anda kindlakäelist, sõbralikku ja konkreetset konstruktiivset tagasisidet õpilase malemängu põhise arengu kohta.

Tee baasteadmised kindlaks

Pahatihti juhtub see, et õpilane polegi täielikult teadlik sellest, mis on malemängu baasmõisted ja -oskused. Mõnikord lastakse algajaid mängijaid eriti lihtsalt edasi, mille tulemusel esinevad lüngad hakkavad hiljem kätte maksma. Kui õpetad malemängu täielikult algajale, siis tee talle selleks kõik puust ja punaseks. Edasijõudnute puhul kontrolli hoolikalt, et õpilased teaksid ka kõige väiksemaid nüansse, mis võivad paremate mängijate õpetajatele absurdsena tunduda. “Nad oskavad selliseid asju ju niigi”, on sage ütlus edasijõudnute maleklassi õpetajatelt, ent selline suhtumine teeb varem või hiljem ränga karuteene. Alati kontrolli õpilaste baastase üle!

Kasuta nutikaid lahendusi

Mõned maleõpetajad teevad olukorda malelaual totaalselt ehmatavaks, kuna see ei näe sugugi malemängu moodi enam välja. Niiviisi võib õpilane avastada malelaualt kive või ootamatult kadunud malenuppe. Kõik sellised situatsioonid on hoolikalt läbi mõeldud, kuivõrd need arendavad konkreetseid oskusi ja lihvivad juba ära õpitud strateegiaid. Samuti võivad need panna juba esinevaid strateegiaid või olukordi täiesti uuest küljest vaatama.

Panusta elektroonilistesse lahendustesse

Nüüdisajal on saadaval niivõrd palju erinevaid elektroonilisi vahendeid ja aplikatsioone, mida kasutades on võimalik senisest paremini õppida malemängu selgeks. Täiesti vitaalne on tutvustada oma õpilastele neid vahendeid, proovides neid maletundidesse ühel või teisel kombel integreerida. Samuti on võimalik öelda õpilastele, et kui nad tahavad kodus veel oma mängu paremaks teha, siis on seda võimalik teha just nimelt mobiilsete aplikatsioonide abil. See on mugav ja õpilasi rõõmustav lähenemine, kuna suurima tõenäosusega on neil juba niigi nutitelefonid ja muud seadmed olemas.