Maleajakirjad, mis on päriselt lugemist väärt

Milleks lugeda maleajakirju? Professionaalsed maletajad tellivad tihti endale koju erialaseid ajakirju või loevad vastavaid väljaandeid veebis. Neid ajakirjanduslikke üllitisi on mõistlik lugeda prestamos en linea, sest nendes selgitatakse põhilisi suundumusi malemaailmas, tipus olevate maletajate strateegiaid ja põhilisi arenguid “maleversumis”. Juhtivatelt malemängijatelt on erinevate intervjuude käigus küsitud, millisel määral nad tunnevad, et nende enda oskused on mõjutatud enda mõtete välistest infoallikatest. Nii mõnedki profid on kinnitanud, et teiste strateegide mõttekäikude ja arvamusavalduste lugemine on aidanud neil isiklikku mänguoskust uuele tasemele viia.

British Chess Magazine

Tegu on ühe maailma vanima maleajakirjaga, mida on tänase päevani katkematult välja antud. Kõige esimene number ilmus juba 1881. aasta jaanuaris! Seega on tegu tõesti väärika ja ajaloolise ajakirjaga. Samas on selle toimetajad aegade muutumisega kaasa läinud ja tänapäevased numbrid näevad välja modernsed, stiilsed ning värvilised. Lugude taga on mitmed vanameistrid, nii et ajakirja lugemisega saab kõrva taha panna palju kasulikke näpunäiteid, mis on juba elus palju korda saatnud maletajate poolt kokku kogutud.

New In Chess

Magnus Carlsen, Anish Giri ja Levon Aronian on ainult mõningad maleprofid, kes panustavad selle ajakirja valmimisse. Kaante vahelt võib lugeda süvaintervjuusid, killukesi male ajaloost, põhjalikke mängude analüüse, reportaaže malevõistlustelt ja uute male temaatikat puudutavate raamatute kriitikat creditos personales. Kindlasti muudab selle ajakirja eriti ahvatlevaks tõsiasi, et seda saab lugeda nutirakenduse abil, mis sobib nii Androidile kui iOSile. Pealegi on nii paberkujul kui virtuaalsete ajakirjakaante vahele lugemise vürtsitamiseks lisatud anekdoote, kummalisi malemängu lugusid ja suurepäraseid skeeme, mille abil on võimalik järgmisel korral efektiivsemalt malelaual suuri võite saavutada.

Chess Life

Ameeriklaste suurim maleajakiri on väljaanne, mida toodetakse juba 1946. aastast saadik. Võrreldes kahe eelmise ajakirjaga leiavad eksperdid, et see on suunatud pigem algajamatele mängijatele prestamos sin buro. Sellegipoolest reklaamitakse Chess Life kuukirja kui maailma kõige loetumat maleajakirja. Igal kuul jõuab värske trükk vähemalt 250 000 inimese käte vahele. Samuti annab Ameerika Maleföderatsioon välja tütarajakirja nimega Chess Life for Kids, mis on suunatud lastele, et juba nooremas eas hakata nende mõttemaailma malemängu edukuse osas vormima. Siiski on vajalik ära mainida, et mõlemad ajakirjad keskenduvad peamiselt Ameerika malemängijatele ja võistlustele. Kõik lood ei pruugi sugugi eestlastest malehuvilistele pinget pakkuda.

Kingpin

Suurbritannias trükitav maleajakiri on satiiriline, kergelt meelelahutuslik ja pigem humoorikas vaade malemängule. Kuigi palju rõhku pannakse naljakatele lugudele, siis selle lugejad leiavad, et kaante vahelt leiab ka kasulikke juhiseid ja vajalikke instruktsioone. Ajakirjas esitatakse ajaloolisi analüüse, vaagitakse jooksvaid trende malemaastikul ja lahatakse konkreetsete maletajate eluloolisi sündmusi. Kindlasti sobib see ajakiri kõigile, kes tahavad malemängule läheneda tavapärasest mahlakamal ja vaimule kergemal viisil.

Malemängu õpetamise alustalad

Kuidas õpetada malemängu teistele, kes on huvitatud selle legendaarse mõttespordi omandamisest? Mõned õpetamise juured ei muutu absoluutselt erinevate alade puhul, ent teised on jällegi väga konkreetse valdkonna põhised. Järgnevalt vaatame mõlemast kategooriast pärinevaid soovitusi ja põhimõtteid, mis aitavad paremaini ning kergemini kaaslastele malemängu selgeks õpetada.

Jää entusiastlikuks

Entusiasm on nakkav! Liiga palju on maailmas maleõpetajaid, kellel puudub vastav kirg ja nad teevad seda lihtsalt raha teenimiseks või muude võimaluste puudumisel. Tõeliselt hea õpetamine hakkab pihta õpetaja enda kirest, huvist ja entusiastlikust vaatest malemängu vastu. Vastasel juhul on tulemus keskpärane. Mõnikord pannakse lapsi maleringidesse, kus puudub igasugune kirglik õhkkond mängu vastu. Selle tulemusel väljuvad malekoolist õpilased, kes ei tunne sügavamat huvi malemängu saladuste vastu, vaid pigem teevad järgmiseid samme kohusetundest, kuna “miks muidu ma seal siis käisin”. Eksperdid usuvad, et kirg malemängu vastu ei pruugi olla midagi, mis on ilmtingimata kaasa sündinud. Madalama tasemega õpetajad saavad ise paremaks muutuda ja endas värsket, uut huvi selle mõttemängu vastu tekitada. Peatselt kandub see õpilastesse üle, mille tulemusel tekkivad palju parema tasemega malelaudade vallutajad. Pealegi võib algajaid maletajaid hirmutada liialt tõsine ja formaalne õhkkond, mis pigem tekitab pingeid ja ei lase uusi teadmisi vabas õhkkonnas vastu võtta.

Jaga iga õppetund mitmeks osaks

Uuringud on näidanud, et inimesed omandavad uusi teadmisi kergemini, kui need “suupärasteks” tükkideks jagada. Malemängu puhul tähendab see ühe tunni jagamist kolmeks või enamaks osaks. Ühes on võimalik arutada õpilase pikaajalist arengut, teises kontsentreeruda kindlatele taktikatele ja kolmandas lihtsalt harjutada vabamängu. See on õpilasele kõvasti vähem stressi valmistav, sest ta näeb, et tund koosneb kindlatest osadest ning miski pole liiga üle mõistuse käiv. Samuti tasub kõiki neid osasid täiendada tagasisidestamisega. Ideaalis toimub tagasiside mõlemapoolselt. Nii õpilane kui õpetaja saavad anda teineteise oskustele tagasisidet. Näiteks õpilane võib rääkida sellest, kuivõrd mugavalt või hästi tunneb ta end maletunnis ja mida ta sooviks selle juures paremaks muuta. Õpetaja saab seevastu anda kindlakäelist, sõbralikku ja konkreetset konstruktiivset tagasisidet õpilase malemängu põhise arengu kohta.

Tee baasteadmised kindlaks

Pahatihti juhtub see, et õpilane polegi täielikult teadlik sellest, mis on malemängu baasmõisted ja -oskused. Mõnikord lastakse algajaid mängijaid eriti lihtsalt edasi, mille tulemusel esinevad lüngad hakkavad hiljem kätte maksma. Kui õpetad malemängu täielikult algajale, siis tee talle selleks kõik puust ja punaseks. Edasijõudnute puhul kontrolli hoolikalt, et õpilased teaksid ka kõige väiksemaid nüansse, mis võivad paremate mängijate õpetajatele absurdsena tunduda. “Nad oskavad selliseid asju ju niigi”, on sage ütlus edasijõudnute maleklassi õpetajatelt, ent selline suhtumine teeb varem või hiljem ränga karuteene. Alati kontrolli õpilaste baastase üle!

Kasuta nutikaid lahendusi

Mõned maleõpetajad teevad olukorda malelaual totaalselt ehmatavaks, kuna see ei näe sugugi malemängu moodi enam välja. Niiviisi võib õpilane avastada malelaualt kive või ootamatult kadunud malenuppe. Kõik sellised situatsioonid on hoolikalt läbi mõeldud, kuivõrd need arendavad konkreetseid oskusi ja lihvivad juba ära õpitud strateegiaid. Samuti võivad need panna juba esinevaid strateegiaid või olukordi täiesti uuest küljest vaatama.

Panusta elektroonilistesse lahendustesse

Nüüdisajal on saadaval niivõrd palju erinevaid elektroonilisi vahendeid ja aplikatsioone, mida kasutades on võimalik senisest paremini õppida malemängu selgeks. Täiesti vitaalne on tutvustada oma õpilastele neid vahendeid, proovides neid maletundidesse ühel või teisel kombel integreerida. Samuti on võimalik öelda õpilastele, et kui nad tahavad kodus veel oma mängu paremaks teha, siis on seda võimalik teha just nimelt mobiilsete aplikatsioonide abil. See on mugav ja õpilasi rõõmustav lähenemine, kuna suurima tõenäosusega on neil juba niigi nutitelefonid ja muud seadmed olemas.

Soovitused alustavale malemängijale

Kas oled kunagi mõelnud sellele, et sinust võiks saada maletaja? Kuigi legendaarseks Keres Neiks on ilmselt raske saada, siis niisama hobi korras male mängimine ei tohiks kunagi probleemiks kujuneda. Pigem on küsimus ajas ja selles, kui palju oled nõus seda malemängu omandamisse investeerima. Selles blogipostituses teeme ülevaate sellest, kuidas saada hõlpsasti malemängijaks. Küsime sult asjakohaseid küsimusi, et saaksid mõelda konstruktiivselt oma malemängu tuleviku peale ja võtta vastu vastavaid otsuseid uue hobi omandamiseks.

Kõigepealt soovitame mõelda soojalt selle peale, millist taset soovid ikkagi lõppude lõpuks omandada. Nagu esimeses lõigus mainisime, siis ei pruugi tipptaseme professionaaliks saamine esialgu päevakorras olla, ent seda ei saa siiski täielikult välistada. Võid avastada malemängu õppimise käigus, et see hakkab sulle meeldima, võidad kergel käel oma vastaseid ja lootust oleks isegi võistlustele minna. Enamiku inimeste jaoks ei pruugi see reaalsus olla, mistõttu tasub seada madalamad eesmärgid. Näiteks võib mõelda selle peale, millisesse kohta tahaksid ühe aasta pärast välja jõuda. Konkreetsete ja selgelt mõõdetavate eesmärkide loomine aitab sul paremini oma isiklikku maletamise tulevikku planeerida. Näiteks võid võtta sihiks võita järgmise aasta lõpuks vähemalt viite erinevat vastast.

Kui oled endale selgeks teinud soovitud eesmärgid ja ihaldatud taseme, siis saad rahulikult selle saavutamiseks vajalikke samme tegema hakata. Kõige paremini aitab selleks põhiliste malendite ära õppimine. Jah, sa võid ju teada ratsut ja etturit, aga kas oled kindel, et tead ikka kõikide malenupud nimesid? Kui sa pole nendega ikka täiesti kursis, siis tasub teha endale pisike vaimne värskenduskuur. Neid läheb sul hiljem vaja, kui hakkad uurima konkreetsete strateegiate ja maletegevuste kohta.

Maleõpetaja kaasamine õppimisprotsessi võib olla vägagi kasulik käik, sest hea õpetaja oskab iga kell selgitada sulle põhimõtteid mõnest raamatust paremini. Kui sul õpetaja palkamise jaoks raha ei jätku, siis jagub internetis väga palju alternatiivseid viise, kuidas maleks vajalikke strateegiaid endale omandada. Näiteks võid uurida erinevate variantide kohta videoportaalidest, haridussaitidelt ja erinevatest “õpi kohe selgeks” veebilehtedelt. Paljud inimesed, kes oskavad hästi malet mängida, on teinud nii tasuta kui raha eest hariduslikku videosid, mille vaatamise käigus on võimalik paremini malelaual toimuvast praktiline ülevaade saada. Soovides malemängu temaatikaga süvitsi minna, siis tasub mõelda hoolikalt tasuliste variantide peale, sest need on tihti veelgi paremini tehtud ja annavad edukamalt edasi mentaalsed tööriistad iidse mängu maailma sukeldumiseks.

Aga mis siis teha, kui mõnda oskajat vastast pole mitte kuskilt võtta? Ära muretse, see ei pea absoluutselt male omandamise juures mingiks takistuseks saama. Siinkohal tuleb jällegi appi internet, mis pakub kahte tüüpi lahendusi. Esimene võimalus on mängida erineva tasemega arvutiprogrammide vastu, millest mõned on programmeeritud algajateks ja teised jällegi edasijõudnuteks. Teine ja veelgi parem netipõhine väljund on keskkonnad, kus on võimalik rahvusvahelise, reaalselt eksisteeriva vastaste seltskonna vastu mängida. Need on interaktiivsed maleportaalid, mida kasutades on võimalik mängida teiste huviliste vastu olenemata nii sinu kui teiste geograafilisest asukohast.

Kui oled juba piisavalt kaua mänginud ja ei tee enam algajatel ega kesktasemele jõudnud inimestel vahet, siis järelikult oled juba päris kaugele edasi arenenud. Nüüd seisad põhilise valiku ees: hakata lihtsaks hobikorras mängijaks või liikuda edasi professionaalsematele tasemetele. See sõltub juba sinu isiklikest eelistustest, kuid selge on see, et väljakutsetest pakatav malemängu tulevik ei jäta arvatavasti mitte kedagi külmaks.