Male imiteerib elu: see on tõsi!

Male pole lihtsalt juhuslikult muutunud mänguks, mida eelistavad harrastada keskmisest intelligentsemad inimesed. Nimelt väidavad mõned filosoofid, et malemäng imiteerib strukturaalsel tasandil elu ja meid ümbritsevat reaalsust. Kuigi sellise väitega ei pruugi kõik nõus olla, siis saab julgelt välja tuua erinevaid viise, kuidas see tõesti sulaselge tõsi on. Selles blogipostituses saad teada, millisel moel male ikkagi meid ümbritsevat keskkonda, sotsiaalset struktuuri, võimu ja elu matkib.

Oluliste otsuste tegemine

Me peame elus tegema otsuseid, millest võib sõltuda väga palju. Mõnikord saavad meie tehtud otsustest alguse suured võidud, aga teinekord jällegi kohutavad kaotused. Meie otsuste sisu ja suund sõltub meie oskustest. Ka elus hakkama saamiseks on vaja erinevaid oskuseid, alates viisakusest ja keelte tundmisest, kuni enesekindluse ja objektiivse maailmavaateni. Selle koha pealt imiteerib male suurepäraselt elu, kuivõrd nii elus kui ka malemängus on vahel väikestel otsustel väga suured tagajärjed, mis eksponentsiaalselt kasvama hakkavad.

Võimuküsimused

Malemängus on mõned teistest võimsamad ja omavad seetõttu rohkem võimu. Meistrivõistlustel vaadatakse alt üles nende suhtes, kes on suutnud palju mänge hästi lõpetada ja seetõttu tippude hulka kuuluma hakata. Ka tavaelus keerleb suur osa küsimustest võimu omamise ümber. Hierarhiad ja võimusuhted jõuavad nii töö- kui kooliellu ning mängivad olulist rolli isegi paarisuhetes. Kõik tahavad rohkem võimu omada ja selle omandamise käigus võimalikult vähe ressursse kulutada. See pole alati aga sugugi võimalik, mistõttu hakkavad toimuma kummalised nähtused. Kui päriselus on selleks korruptsioon, siis malemängus on selleks salakavalad strateegiad ja ehmatavad võtted, millega on välja tulnud malemaailmas troonivad tippmängijad.

Mängulisus on kõikjal

Nii mõnedki inimesed võtavad elu puhtalt mänguna ja ei omista liigseid tähendusi igapäevaselt tehtud otsustele. Loomulikult on objektiivselt vaadates nendel otsustel siiski drastilised tagajärjed, ent inimesed ise keelduvad neid sellisel moel tõlgendamast. Hoopistükkis hakatakse õigustama ja ütlema, et need on lihtsalt pealiskaudsed asjad ning elus mängivad tegelikult muud asjad palju tähtsamat rolli. Sellega võib nõustuda või mitte, aga igal juhul on elu ja malemäng mõlemad mängulised keskkonnad. Kuigi malemängu pluss on see, et selles keskkonnas pole väga suure tõenäosusega võimalik lõpetada valesid valikuid tehes surnuna, aga päriselus on see isegi päris tõenäoline.

Televiisoriga sarnane dilemma

Kusjuures paljud filosoofid on arutlenud täpselt sama küsimuse üle televisiooni kontekstis, kuid erinevalt malemängust on olnud side lahtine. Põhiline küsimus on seisnenud järgnevas: kas elu imiteerib televisiooni või televisioon imiteerib elu? Mõned väidavad, et me võtame kõike televisioonist üle, kui teised jällegi, et televisioonis on kujutatud ainult seda, mis juba reaalelus eksisteerib. Õnneks ei pea malemängust rääkides sellisel moel aju krussi ajama. Selge on see, et male imiteerib nii mitmeski mõttes elu ja see pole ainult kuiv teooria paberil.

Malemängu õpetamise alustalad

Kuidas õpetada malemängu teistele, kes on huvitatud selle legendaarse mõttespordi omandamisest? Mõned õpetamise juured ei muutu absoluutselt erinevate alade puhul, ent teised on jällegi väga konkreetse valdkonna põhised. Järgnevalt vaatame mõlemast kategooriast pärinevaid soovitusi ja põhimõtteid, mis aitavad paremaini ning kergemini kaaslastele malemängu selgeks õpetada.

Jää entusiastlikuks

Entusiasm on nakkav! Liiga palju on maailmas maleõpetajaid, kellel puudub vastav kirg ja nad teevad seda lihtsalt raha teenimiseks või muude võimaluste puudumisel. Tõeliselt hea õpetamine hakkab pihta õpetaja enda kirest, huvist ja entusiastlikust vaatest malemängu vastu. Vastasel juhul on tulemus keskpärane. Mõnikord pannakse lapsi maleringidesse, kus puudub igasugune kirglik õhkkond mängu vastu. Selle tulemusel väljuvad malekoolist õpilased, kes ei tunne sügavamat huvi malemängu saladuste vastu, vaid pigem teevad järgmiseid samme kohusetundest, kuna “miks muidu ma seal siis käisin”. Eksperdid usuvad, et kirg malemängu vastu ei pruugi olla midagi, mis on ilmtingimata kaasa sündinud. Madalama tasemega õpetajad saavad ise paremaks muutuda ja endas värsket, uut huvi selle mõttemängu vastu tekitada. Peatselt kandub see õpilastesse üle, mille tulemusel tekkivad palju parema tasemega malelaudade vallutajad. Pealegi võib algajaid maletajaid hirmutada liialt tõsine ja formaalne õhkkond, mis pigem tekitab pingeid ja ei lase uusi teadmisi vabas õhkkonnas vastu võtta.

Jaga iga õppetund mitmeks osaks

Uuringud on näidanud, et inimesed omandavad uusi teadmisi kergemini, kui need “suupärasteks” tükkideks jagada. Malemängu puhul tähendab see ühe tunni jagamist kolmeks või enamaks osaks. Ühes on võimalik arutada õpilase pikaajalist arengut, teises kontsentreeruda kindlatele taktikatele ja kolmandas lihtsalt harjutada vabamängu. See on õpilasele kõvasti vähem stressi valmistav, sest ta näeb, et tund koosneb kindlatest osadest ning miski pole liiga üle mõistuse käiv. Samuti tasub kõiki neid osasid täiendada tagasisidestamisega. Ideaalis toimub tagasiside mõlemapoolselt. Nii õpilane kui õpetaja saavad anda teineteise oskustele tagasisidet. Näiteks õpilane võib rääkida sellest, kuivõrd mugavalt või hästi tunneb ta end maletunnis ja mida ta sooviks selle juures paremaks muuta. Õpetaja saab seevastu anda kindlakäelist, sõbralikku ja konkreetset konstruktiivset tagasisidet õpilase malemängu põhise arengu kohta.

Tee baasteadmised kindlaks

Pahatihti juhtub see, et õpilane polegi täielikult teadlik sellest, mis on malemängu baasmõisted ja -oskused. Mõnikord lastakse algajaid mängijaid eriti lihtsalt edasi, mille tulemusel esinevad lüngad hakkavad hiljem kätte maksma. Kui õpetad malemängu täielikult algajale, siis tee talle selleks kõik puust ja punaseks. Edasijõudnute puhul kontrolli hoolikalt, et õpilased teaksid ka kõige väiksemaid nüansse, mis võivad paremate mängijate õpetajatele absurdsena tunduda. “Nad oskavad selliseid asju ju niigi”, on sage ütlus edasijõudnute maleklassi õpetajatelt, ent selline suhtumine teeb varem või hiljem ränga karuteene. Alati kontrolli õpilaste baastase üle!

Kasuta nutikaid lahendusi

Mõned maleõpetajad teevad olukorda malelaual totaalselt ehmatavaks, kuna see ei näe sugugi malemängu moodi enam välja. Niiviisi võib õpilane avastada malelaualt kive või ootamatult kadunud malenuppe. Kõik sellised situatsioonid on hoolikalt läbi mõeldud, kuivõrd need arendavad konkreetseid oskusi ja lihvivad juba ära õpitud strateegiaid. Samuti võivad need panna juba esinevaid strateegiaid või olukordi täiesti uuest küljest vaatama.

Panusta elektroonilistesse lahendustesse

Nüüdisajal on saadaval niivõrd palju erinevaid elektroonilisi vahendeid ja aplikatsioone, mida kasutades on võimalik senisest paremini õppida malemängu selgeks. Täiesti vitaalne on tutvustada oma õpilastele neid vahendeid, proovides neid maletundidesse ühel või teisel kombel integreerida. Samuti on võimalik öelda õpilastele, et kui nad tahavad kodus veel oma mängu paremaks teha, siis on seda võimalik teha just nimelt mobiilsete aplikatsioonide abil. See on mugav ja õpilasi rõõmustav lähenemine, kuna suurima tõenäosusega on neil juba niigi nutitelefonid ja muud seadmed olemas.

Olulised mõtteprotsessid malemängu taga

Male on mõttemäng. Nii mõneski mõttes erineb malemäng teistest spordialadest, kuna mitte keegi ei pea kuhugi jooksma, palli kinni püüdma, ega kiiresti ujuma hakkama. Sellegipoolest peetakse malet spordiks: ajuspordiks! Sul peab olema strateegia (spordioskused), treenitus (spordi regulaarne harrastamine) ja arendatud aju (treenitud lihased). Malemängus paremaks saamisel on oluline mõista, millised mõtteprotsessid peituvad malemängu pealispinna all. See mäng on midagi palju enamat lihtsalt käikude tegemisest. Loe järgnev blogipostitus läbi, et kognitiivseid protsesse paremini mõista ja järgmine kord malelaua taga hoogsamalt vastasele pihta panna!

Inimesed unustavad tihti ära, et aju on täpselt samasugune “lihas” nagu biitseps, triitseps või rinnalihased. Vahe on selles, et aju treenimiseks peame kasutama teistsuguseid treeningvahendeid ja -ülesandeid. Kui lihaste jaoks piisab kangist, raskustest ja kordustest, siis aju jaoks on vaja keerulisi, nutti nõudvaid ülesandeid, mis aja möödudes aina keerulisemaks muutuvad. Professionaalsed treenerid räägivad, et kogu aeg ainult madalate raskustega lihaseid treenides on keeruline atleetlikku ja väliselt säravat füüsist saavutada. Sarnane lugu on ajugümnastikaga. Malemängijad peavad lisaks oma meelishobile treenima enda aju teiste vahendite abil.

Mõned head malemängijad kasutavad arendamiseks sudokusid ja ristsõnu, teised jällegi tunnistavad, et nende jaoks töötab kõige paremini keeruliste akadeemiliste tekstide lugemine. Üldjuhul pole tähtis konkreetse tegevuse sisu, vaid subjektiivne tunne: kui väga ma tunnen, et see mulle vaimselt pinget pakub? Eitava vastuse korral on kasulik tõsta panuseid ja panna end proovile raskemate ülesannetega.

Aju keeruliste ülesannetega pommitamine on ainult üks viis, kuidas muutuda paremaks maletajaks. Leitakse, et üks kõige olulisemaid viise on oma analüüsimise ja kriitilise mõtlemise oskuste arendamine. Analüüsioskus on vajalik, sest hea maletaja peab mõistma ette vastase käike ja sellele vastavalt oma mängu valikuid tehes reageerima. Mitte mingit mõtet pole olla maletaja, kes ei vaata vähemalt 2-3 käiku ette. Malemängu puhul on tähtis järgnev mõttemuster: iga käik pole mitte passiivne reaktsioon, vaid proaktiivne samm. Passiivset reaktsiooni võib kohaldada algaja mängija, kes ei oska kogenud maletajatele kohaseid käike veel teha.

Kalkuleerimine on samuti maletajatele omane mõttemuster, mis aja jooksul aina paremaks muutub ja küpsemaks saab. Malemängu käigus on vaja pidevalt teha kalkulatsioone ja kuigi see võib nii kõlada, siis ei tähenda see aritmeetiliste rehkenduste tegemist. Tegelikult on vajalik mõelda, millise tõenäosusega vastane teatavaid käike võib teha. Selle juures aitab otsustamisele kaasa eelnev mängupagas, vastase tundmise ja tüüpiliste kognitiivsete protsesside mõistmine. Just sellepärast pannakse kõikide tuntud malemängijate eelnevad mängud detailsete seletustega veebisaitidele üles. Niiviisi on võimalik kõikidel, ka algajatel mängijatel, mõista paremini mõttelisi konstruktsioone võitjaks osutunud mängustrateegiate puhul

Suur osa meie õppimisest toimub alateadlikult, mistõttu tasub toita oma alateadvust pidevalt uue ja kasuliku informatsiooniga. Näiteks tasub mängida arvuti vastu malet, sest see tegevus esitab pidevalt väljakutseid ja alati on võimalik tõsta arvuti kui vastase keerukuse taset. Iga üksiku mänguga täieneb mõistuse tasemel kogemustepagas ja hiljem saab neid kogutud teadmisi alateadvuslikul tasemel rakendada. Pealegi toimib see teadvuslikul tasemel sarnasel moel. Kui me oleme teadlikud sellest, et oleme suurel määral arvuti vastu palju matše pidanud, siis annab see meile mängijatena täiendavat enesekindlust.

Taktikate ise välja mõtlemine on samuti oluline mõtteprotsess, mille vajalikkust ei tohiks alahinnata. Muidugi on kirjutatud heade taktikate kohta loendamatu hulk raamatuid, blogipostitusi ja õppematerjale, kuid mitte miski ei asenda nullist just iseenda jaoks välja mõeldud taktikat. “Põlve peal tehtud” strateegiate rakendamine võib vastast ootamatult üllatada, kuna ta pole taolist käikude mustrit enne mitte kuskil kohanud. Parimal juhul võib see teda isegi mentaalselt rivist välja lüüa ja ta võib hakata tegema lohakusvigu, sest niivõrd suur hulk vastase vaimsetest ressurssidest läheb sinu käikude tagaplaani dešifreerimiseks.

Kõige legendaarsemad malemängijad läbi aegade

Kes on kõige legendaarsemad maletajad läbi aegade? Sellele küsimusele võib vastata väga mitmest aspektist lähtudes, mis toovad ka erisuguseid tulemusi lõplikus ülevaates. Ühest küljest on võimalik uurida, millised mängijad on tulnud alati kõrgetele kohtadele, kui võtta ette arvestused maailma tasemel. Teisest küljest võib aga keskenduda neile, kes on ühel või teisel moel end malemaailma ajalukku kirjutanud, kuigi pole alati toonud esikohtade võite koju. Selles blogipostituses teeme malemaailma tippude ülevaate just nimelt legendaarsusest lähtudes. Järgnevad suurkujud ei pruugi olla (alati) esimesel kohal, ent nad on siiski tõeliselt tähtsad mängu võlu ja valu seisukohast. Head lugemist!

Mihhail Tal

Tegu oli ühe ääretult agressiivse, aga samas ka vaimustavalt intelligentse ja leidliku maletajaga. Tema põhiline trump seisnes ootamatute ja üllatavate rünnakute leidmises mängude käigus, kus isegi kõige legendaarsemad vanameistrid ei mõtleks Tali stiilis tehtud käike spontaanselt välja. Mehe võidukombinatsioonid jõudsid tema elu jooksul üllatada nii mitmeidki suuri malemängijaid. Malekriitikud on nimetanud tema mõttekäiku malemängus elegantseks, aga mõnikord surmavaks.

Viswanathan Anand

Kui paljud tuntud malemängijaid on pärit Indiast? Mitte väga palju, aga Anand on vaieldamatult selle suure riigi professionaalse male tipp. Ta on olnud reitingute nimekirjades kõrgel kohal juba mitukümmend aastat. Talle on isegi omistatud “India malekuninga” tiitel. Kuivõrd India rahvaarv on meeletult suur, siis talle leidub miljoneid poolehoidjaid ja fänne, kes kõik loodavad, temast saab veel oma eluajal absoluutne maailmameister.

Paul Morphy

19. sajandil elanud malegeenius tundis intuitiivselt malemängu struktuure ja telgitaguseid ning üllatas selle võimega nii mitmeidki oponente. Üks malemängu ajaloo kuulsamaid mänge leidis aset 1858. aastal, kui Morphy mängis Pariisis ühe hertsogi vastu. Ta proovis end alati malemängu alal arendada ja pühendas sellele mõttespordile meeletu hulga aega.

Magnus Carlsen

Norrast pärit malemängija on ainult 25-aastane, kuid ta on tänaseks saanud vaieldamatuks malemeistriks. Mitte keegi pole teda suutnud enam niivõrd palju võita, et noormeest esimeselt kohalt kukutada. Teismelisena tunti teda rohkem ründava mängustiili poolest, kuid tänaseks on ta tõestanud end ühe vaieldamatu tipuna, kellele ei hakka ühegi praegu ajastu suurkuju hammas peale.

Hikaru Nakamura

Jaapanlasi on peetud läbi aegade väga tarkadeks ja intelligentseteks inimesteks, kuna nende kultuuris väärtustatakse õppimist ning keeruliste ülesannete lahendamist. Kuigi Carlsen on juba tükk aeg noorema põlvkonna malemängijate hulgas täielikku edu nautinud, siis Nakamura pole temast väga palju maas. See Jaapanist pärit ajuhiiglane on pühendunud just nimelt veebipõhisele malemängule, kus ta troonib kohe kindlasti edetabelite tipus. Malemaailma gurud räägivad, et paari aasta pärast võib hakata Nakamura Carlsenile olulist väljakutset esitama, nii et võistlustel võib minna päris krõbedaks võitluseks.

Aleksander Alehhin

Alehhini mängu iseloomustab keeruliste rünnakuid alustavate positsioonide kasutamine, mis kuuldavasti raputas tervet malemaastikku, kuna mitte keegi polnud säärasel viisil enne mänginud. Profid arvavad, et mehe mänguviis oli oma ajast ees ja isegi tänasel päeval võib suurkuju strateegiatest endale üht-teist kõrva taha panna.

Soovitused alustavale malemängijale

Kas oled kunagi mõelnud sellele, et sinust võiks saada maletaja? Kuigi legendaarseks Keres Neiks on ilmselt raske saada, siis niisama hobi korras male mängimine ei tohiks kunagi probleemiks kujuneda. Pigem on küsimus ajas ja selles, kui palju oled nõus seda malemängu omandamisse investeerima. Selles blogipostituses teeme ülevaate sellest, kuidas saada hõlpsasti malemängijaks. Küsime sult asjakohaseid küsimusi, et saaksid mõelda konstruktiivselt oma malemängu tuleviku peale ja võtta vastu vastavaid otsuseid uue hobi omandamiseks.

Kõigepealt soovitame mõelda soojalt selle peale, millist taset soovid ikkagi lõppude lõpuks omandada. Nagu esimeses lõigus mainisime, siis ei pruugi tipptaseme professionaaliks saamine esialgu päevakorras olla, ent seda ei saa siiski täielikult välistada. Võid avastada malemängu õppimise käigus, et see hakkab sulle meeldima, võidad kergel käel oma vastaseid ja lootust oleks isegi võistlustele minna. Enamiku inimeste jaoks ei pruugi see reaalsus olla, mistõttu tasub seada madalamad eesmärgid. Näiteks võib mõelda selle peale, millisesse kohta tahaksid ühe aasta pärast välja jõuda. Konkreetsete ja selgelt mõõdetavate eesmärkide loomine aitab sul paremini oma isiklikku maletamise tulevikku planeerida. Näiteks võid võtta sihiks võita järgmise aasta lõpuks vähemalt viite erinevat vastast.

Kui oled endale selgeks teinud soovitud eesmärgid ja ihaldatud taseme, siis saad rahulikult selle saavutamiseks vajalikke samme tegema hakata. Kõige paremini aitab selleks põhiliste malendite ära õppimine. Jah, sa võid ju teada ratsut ja etturit, aga kas oled kindel, et tead ikka kõikide malenupud nimesid? Kui sa pole nendega ikka täiesti kursis, siis tasub teha endale pisike vaimne värskenduskuur. Neid läheb sul hiljem vaja, kui hakkad uurima konkreetsete strateegiate ja maletegevuste kohta.

Maleõpetaja kaasamine õppimisprotsessi võib olla vägagi kasulik käik, sest hea õpetaja oskab iga kell selgitada sulle põhimõtteid mõnest raamatust paremini. Kui sul õpetaja palkamise jaoks raha ei jätku, siis jagub internetis väga palju alternatiivseid viise, kuidas maleks vajalikke strateegiaid endale omandada. Näiteks võid uurida erinevate variantide kohta videoportaalidest, haridussaitidelt ja erinevatest “õpi kohe selgeks” veebilehtedelt. Paljud inimesed, kes oskavad hästi malet mängida, on teinud nii tasuta kui raha eest hariduslikku videosid, mille vaatamise käigus on võimalik paremini malelaual toimuvast praktiline ülevaade saada. Soovides malemängu temaatikaga süvitsi minna, siis tasub mõelda hoolikalt tasuliste variantide peale, sest need on tihti veelgi paremini tehtud ja annavad edukamalt edasi mentaalsed tööriistad iidse mängu maailma sukeldumiseks.

Aga mis siis teha, kui mõnda oskajat vastast pole mitte kuskilt võtta? Ära muretse, see ei pea absoluutselt male omandamise juures mingiks takistuseks saama. Siinkohal tuleb jällegi appi internet, mis pakub kahte tüüpi lahendusi. Esimene võimalus on mängida erineva tasemega arvutiprogrammide vastu, millest mõned on programmeeritud algajateks ja teised jällegi edasijõudnuteks. Teine ja veelgi parem netipõhine väljund on keskkonnad, kus on võimalik rahvusvahelise, reaalselt eksisteeriva vastaste seltskonna vastu mängida. Need on interaktiivsed maleportaalid, mida kasutades on võimalik mängida teiste huviliste vastu olenemata nii sinu kui teiste geograafilisest asukohast.

Kui oled juba piisavalt kaua mänginud ja ei tee enam algajatel ega kesktasemele jõudnud inimestel vahet, siis järelikult oled juba päris kaugele edasi arenenud. Nüüd seisad põhilise valiku ees: hakata lihtsaks hobikorras mängijaks või liikuda edasi professionaalsematele tasemetele. See sõltub juba sinu isiklikest eelistustest, kuid selge on see, et väljakutsetest pakatav malemängu tulevik ei jäta arvatavasti mitte kedagi külmaks.